نمایندگی ویرپول در تهران * نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ویرپول در تهران*

نمایندگی تعمیرات انواع یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی ،کولر گازی ماکروویو و پکیج ویرپول در تهران . با کمترین هزینه حتی پایین تر از نرخ اتحادیه توسط برترین متخصصین و مهندسین طراز اول . و مجرب در سطح تهران بدون نیاز به جابجایی از منزل تا تعمیرگاه و صرفه جویی . در وقت اماده خدمات دهی به شما عزیزان هموطن می باشد.

شماره های تماس برای ساکنین تهران

44293531

44212948

09907923346

09308094747

نمایندگی ویرپول در تهران

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

نمایندگی ویرپول در البرز

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

نمایندگی ویرپول در اصفهان

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

نمایندگی ویرپول در یزد

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

نمایندگی ویرپول در تبریز

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

نمایندگی ویرپول در اردبیل

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

نمایندگی ویرپول در ایلام

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

نمایندگی ویرپول در آذربایجان شرقی

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

نمایندگی ویرپول در آذربایجان غربی

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

نمایندگی ویرپول در بوشهر

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

نمایندگی ویرپول در خراسان رضوی

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

نمایندگی ویرپول در چهارمحال و بختیاری

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

نمایندگی ویرپول در خراسان شمالی

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

نمایندگی ویرپول در خراسان جنوبی

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

نمایندگی ویرپول در خوزستان

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

نمایندگی ویرپول در زنجان

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

نمایندگی ویرپول در سمنان

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

نمایندگی ویرپول در سیستان و بلوچستان

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

نمایندگی ویرپول در فارس

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

نمایندگی ویرپول در قزوین

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

نمایندگی ویرپول در قم

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

نمایندگی ویرپول در کردستان

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

نمایندگی ویرپول در کرمان

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

تعمیرات ویرپول در کرمانشاه

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

تعمیرات ویرپول در کهگیلویه و بویراحمد

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

تعمیرات ویرپول در گلستان

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

تعمیرات ویرپول در گیلان

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

تعمیرات ویرپول در لرستان

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

تعمیرات ویرپول در مازندران

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

تعمیرات ویرپول در مرکزی

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

تعمیرات ویرپول در هرمزگان

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

تعمیرات ویرپول در همدان

برای عزیزان و همشهریان گرامی که در این شهر ساکنند. تکنسین های مجرب و حرفه ایی شرکت را که در سطح کشور برترین هستند. قرار داده ایم. تا در صورت نیاز شما عزیزان بدون فوت وقت. و در سریع ترین زمان ممکن خود را به شما عزیزان برسانند. و شما را در جهت رفع عیب لوازم خانگیتان یاری رسانند. ادامه مطلب…

اطلاعاتی در مورد کولر گازی ها به گفته نمایندگی ویرپول در تهران

فشار مطلق و فشار سنجشی فشار مطلق من فشار واقعی در سیستم بوده در صورتی که فشاری را که فشار سنج جرمی نشان می‌دهد فشارسنج شیمی باشد که برابر است با تفاضل فشار مطلق و فشار جبهه مثلاً در کنار دریا فشارسنج مقدار استفاده نشان داده حالا که فشار واقعی یک اتمسفر می باشد.

تعمیرات یخچال و فریزر ویرپول در تهران

در تهران بزرگ ما در هر منطقه از شهر تعدادی سرویسکار مخصوص و مربوط . به آن منطقه را قرار داده ایم تا در صورت . نیاز در اصرع وقت در منزل و محل کار مشتری حاضر شوند.

نمایندگی کولر گازی ویرپول

تعمیرات ویرپول در منزل و محل کار

تمامی خدماتی را که ما و تکنسین های ما ارائه میدهند . تماما در حضور مشتری به صورت سیار در منزل و محل کار آنها صورت میگیرد . بدین ترتیب نه دیگر نیازی به جابجایی یخچال می باشد . و شک دلهره ایی از مراحل تعمیرات باقی می ماند.

نمایندگی کولر گازی ویرپول

استفاده از قطعات اصلی

در انجام تعمیرات ما و متخصصانمان اعتقاد داریم . که باید حتما از قطعات اصلی استفاده گردد . زیرا قطعات اصلی در کنار سایر قطعات به صورت برنامه ریزی شده قرار گرفته اند . و حدالامکان باید از قطعات اصلی استفاده گردد.

نمایندگی کولر گازی ویرپول

انجام تعمیرات در مرکز و شمال ، جنوب ، غرب ، شرق و تمامی مناطق تهران و نواحی اطراف

ما در مرکز و قسمت های مرکزی مانند بازار سرویسکار داریم.

در شمال تهران و نواحی شمالی تهران سرویسکاران ما آماده سرویس دهی می باشند.

نمایندگی کولر گازی ویرپول

در جنوب تهران نیز در هماه منطق جنوبی تهران ما تکنسین مربوطه داریم.

در غرب و شرق تهران نیز مانند سایر مناطق تهران ما آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشیم

نمایندگی کولر گازی ویرپول

نمایندگی تعمیرات انواع یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی ،کولر گازی ماکروویو و پکیج ویرپول در تهران . با کمترین هزینه حتی پایین تر از نرخ اتحادیه . توسط برترین متخصصین و مهندسین طراز اول و مجرب در سطح تهران بدون . نیاز به جابجایی از منزل تا تعمیرگاه و صرفه جویی . در وقت اماده خدمات دهی به شما عزیزان هموطن می باشد

منبع انبساط نمایندگی ویرپول در تهران

نمایندگی ویرپول در تهران می گوید وظیفه منبع انبساط جبران نوسانات حجمی آب مدار گرمایش شوفاژ است . و اگر فشار مدار شوفاژ در اثر گرم شدن مقداری افزایش یابد . فشار اضافی جز بهمن و انبساط شده و در صورتی که فشار مزارع شوفاژ مقداری کم شود . منبع انبساط این کاهش فشار را جبران می نماید

نمایندگی ویرپول در تهران می گوید منبع انبساط به کار رفته . در پکیج شوفاژ ها از نوع بسته است . معمولاً این منبع از دو صفحه فلزی تشکیل شده . که در قسمت میانی آن دیافراگم لاستیکی تعبیه شده است . به سمت دیافراگم متصل به آب مدار گرمایش بوده . و از طرف دیگر آن هوا یا گاز بی اثر می مانند نیتروژن پر می شود

مایندگی ویرپول در تهران می گوید میزان فشار هوای . منبع انبساط پکیج با توجه به ظرفیت آن بین ۷ تا یک بار در نظر گرفته می‌شود . ظرفیت آبگیری آن با توجه به ظرفیت حرارتی دستگاه بین ۶ تا ۱۰ روز می باشد

نکته در پکیج شوفاژ های مخزن دار یک منبع انبساط دیگر برای مدار آبگرم مصرفی تعبیر شده است

نمایندگی تعمیرات انواع یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی ،کولر گازی ماکروویو و پکیج ویرپول در تهران . با کمترین هزینه حتی پایین تر از نرخ اتحادیه

بای پاس نمایندگی ویرپول در تهران

نمایندگی ویرپول می گوید اگر مسیر مدار گرمایش به هر دلیلی مسدود شده یا دچار افت فشار گردد . ممکن است به پمپ سیرکولاتور صدمه وارد شود . لذا یک مسیر بای پاس کنارگذر مدار رفت گرمایشی را به مدار برگشت قبل از هم متصل می کند

نمایندگی ویرپول در تهران می گوید این مسیر یک شیر بای پاس . سوپاپ قرار داده شده تا در صورت وجود افت فشار یا انسداد در مسیر گرمایش می‌تواند . تا حدود ۳۰۰ لیتر آب را در ساعت از خود عبور داده تا به پمپ صدمه وارد نشود

در واقع وظیفه باید پاس حفاظت از پمپ سیرکوله است . همچنین شیر در حالت عادی بسته بوده و نیز اجازه برگشت شجریان را به آب مدار گرمایش نمیدهد

نمایندگی ویرپول در تهران می گوید تر است . مسیر بای پاس زمان در دسترس بودن از لوله مسی ساخته شده باشد . تا هنگام عیب‌یابی با لمس لوله فوق به راحتی متوجه . باز یا بسته بودن آن شود در بعضی از پکیج شوفاژ های دو مبدله . از مسیر مبدل های صفحه به جای مسیر با عکاس استفاده میشود.

شیر اطمینان ۳ بار نمایندگی ویرپول در تهران

نمایندگی ویرپول در تهران می گوید صورتی که فشار مدار گرمایش به هر دلیلی بیش از سه بار افزایش . یابد جهت جلوگیری از بروز صدمه به اجزای مدار فشار اضافی از طریق شیر اطمینان تخلیه می‌شود . این شیر در دوران برنجی و پلیمری وجود داشته . و قسمت بالای آن به رنگ قرمز می باشد دقت شود که خروجی . شیر اطمینان باید توسط شلنگ به محل مناسب هدایت شود . تا در صورت عمل نمودن تخلیه آب داغ به افراد یا قطعات الکتریکی آسیب نرساند.

نکته برخی پکیج های مخزن دار دارای یک شیر اطمینان و ۷ بار در مدار آب گرم مصرفی نیز هستند.

برد کنترل نمایندگی ویرپول در تهران

نمایندگی ویرپول در تهران می گوید برد الکترونیکی پکیج شوفاژ وظیفه دریافت اطلاعات کنترل . و صدور فرمان های لازم برای کارکرد سعید و این دستگاه را بر عهده دارد . برخی از قطعات برد اطلاع ارسال می‌کنند و برخی دیگر از برد فرمان می گیرند . فرشته راب فلوسوئیچ فلومتر سنسورهای حرارتی انتیسی و پتانسیومتر ها ترموستات اتاقی کلید های . حرارتی ترموستات حد ترموستات حدود پرشر هوا میله یونیزاسیون . حسگر شعله از جمله قطعاتی هستند که به برد الکترونیکی اطلاعات می‌دهند . و شیر برقی گاز شیر سه طرفه فندک پمپ جرقه زن نمایشگر . یا ال ای دی ها قطعاتی هستند که از برد فرمان می گیرند.

نمایندگی ویرپول در تهران می گوید روی برد پکیج شوفاژ ها قطعاتی مانند فیوز شیشه ای . پل ترموستات اتاقی جامپرها یا دیپ سوئیچ ها پتانسیومترهای مصرفی گرمایشی کلید . روشن و خاموش و غیره وجود دارند که در مواقع لزوم نیاز به تنظیم یا تعویض دارند . و شیشه‌های ۲ آمپر ۲۵۰ vc و یک وریستور وی دی آر روی . برد برای محافظت مدار از عبور جریان ولتاژ اضافی تعبیه شده است.

نمایندگی تعمیرات انواع یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی ،کولر گازی ماکروویو و پکیج ویرپول در تهران . با کمترین هزینه حتی پایین تر از نرخ اتحادیه.

درجه حفاظتی یا آی پی نمایندگی ویرپول در تهران

مایندگی ویرپول در تهران می گوید ای پی یک نشان و استاندارد در حفاظت بین المللی است . که در سیستم های مخابراتی تجهیزات برقی از قبیل کلید . و پریز های برق برد کنترل پمپ آب و غیره کاربرد دارد . عددی که کنار آیپی قرار می‌گیرد میزان حفاظت دستگاه را در مقابل اجسام خارجی نشان می دهد.

نمایندگی تعمیرات انواع یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی ،کولر گازی ماکروویو و پکیج ویرپول در تهران با کمترین هزینه حتی پایین تر از نرخ اتحادیه

تست فلومتر نمایندگی ویرپول در تهران

نمایندگی ویرپول در تهران می گوید علائم خرابی فلومتر نیز مانند فلوسوئیچ بوده و در صورت خرابی آن دستگاه هنگام باز شدن آب گرم بهداشتی عکس العملی از خود نشان می دهد.خرابی فلومتر گاهی به دلیل تشکیل رسوب و عدم چرخش توربین پروانه داخلی آن است. در مواردی نیز پروانه دچار شکستگی شده آهنربای روی محور پروانه شکسته است. در اکثر فلومترها پروانه با محور یک تکه هستند. و احتمال گیر کردن محور در سوراخ محل گردش زیاد است. ولی در فلومترهای جدید سعی شده محور ثابت و پروانه روی محور چرخش داشته باشد. که احتمال تشکیل رسوب در آن کمتر است در مواردی نیز قطعات داخلی فلومتر سالم بوده و فشار آب ورودی نیز مناسب است. اما قطعه الکترونیکی روی فلورانسی و اتصال آن معیوب شده است.

نمایندگی ویرپول در تهران می گوید. این قطعه غالباً دارای سه سیم به رنگ‌های مشکی زرد و قرمز استیم مشکی مشترک و سیم قرمز و ولتاژ ۵ ولت تغذیه و سینه زرد فرمان خروجی برای برد از سیم های مشکی و قرمز و ولتاژ تغذیه هستند. که مقدار ۵ ولت را نشان می‌دهند. و سیمای زرد و مشکی و ولتاژ فرمان خروجی برای برد است.

در صورتی که آب گرم مصرفی باز باشد. به تناسب دبی عبوری ولتاژ خروجی بین ۰ تا ۵ ولت تغییر می کند. این روش با اندکی درگیر برای تست فلوسوئیچ های سیم و سنسورهای فشار مورد استفاده قرار می گیرد.

تست شیر سه طرفه در نمایندگی ویرپول در تهران

نمایندگی ویرپول در تهران در ادامه می گوید. وظیفه این صورت تعویض مدار آب گرم مصرفی و گرمایش در پکیج دو مبدله است این کشور ممکن است. در حالت گرمایش گیر کرده و آب گرم مصرفی نداشته باشیم. یا در حالت آبگرم مصرفی گیر کرده و رادیاتورها در نشوند. و یا بین دو مسیر گیر کرده نیمه باز و هرگونه دار کار کنند اما با ظرفیت پایین و غیر مطلوب.

نمایندگی ویرپول در تهران در ادامه می گوید اگر پکیج در حالت زمستانه کار می‌کند و با باز کردن شیر آب گرم مصرفی فلوسوئیچ یا فلومتر فعال شده و علامت باز شدن آن مشخص بوده و مشعل روشن میشود ولی آب مصرفی گرم نمی شود به احتمال زیاد شیر سه طرفه در مسیر گرمایش مانده است در این حالت اگر به شکل نگرفت مدار گرمایش دست بزنید به احتمال زیاد گرم شده است

نمایندگی ویرپول در تهران در ادامه می گوید معرفی شده توسط ابزار مناسب شیر را به صورت دستی تغییر وضعیت دهید اگر آب بهداشتی گرم شد سلامت محرک را چک کنید یعنی با باز شدن آب گرم مصرفی هنگامی که دستگاه در حالت شوفاژ است محرک تغییر وضعیت می دهد که کاملا مشهود است البته ممکن است در مسیر شیر چیزی گیر کرده باشد که باید رفع گیر شود

در صورتی که پکیج در مدار آب گرم مصرفی کار می‌کند. اگر شیر آب گرم مصرفی بسته بوده و سوئیچ غیر فعال و شوفاژ هم روشن میشود. ولی رادیاتورها گرم نمی شوند باز هم ممکن است . شیر سه طرفه گیر باشد که به روش فوق عمل نمایید . البته در این حالت دمای پکیج شوفاژ بعد از چند لحظه بالا رفته و دستگاه خاموش میشود .

نمایندگی ویرپول در تهران در ادامه می گوید

نمایندگی ویرپول در تهران می گویددقت شود . که ممکن است که نشدن مدال رادیاتورها ناشی از عدم تنظیم اتصال پل ترموستات اتاقی . و پتانسیومتر مربوطه یا خرابی سنسور گرمایش و غیره باشد . و گرم شدن آب گرم مصرفی نیز ناشی از عدم فعال شدن پروسه خرابی سنسور . آب گرم مصرفی با پتانسیومتر مربوطه و غیره باشد فقط زمانی باید . سراغ شیر سه طرفه رفت که دستگاه در مدار مربوطه فعال باشد . یعنی اگر شیر آب گرم مصرفی باز میشود دستا عکس‌العمل نشان دهد . یا اگر آب گرم مصرفی بسته بوده پلاستیک غیر فعال . در مدار گرمایش دستگاه روشن شود ولی آب در مدار مربوطه گرم شود .

نمایندگی ویرپول در تهران می گوید در صورتی که در پوشش شیر سه طرفه آب بندی خود را از دست دهد . ممکن است آبروی محرک شیر پاشیده و قسمتهای الکتریکی نفوذ نماید . در این صورت احتمالاً محرک موتور سوخته و باید تعویض گردد نفوذ حشراتی مثل مورچه . داخل محرک این شیر نیز در برخی نقاط مشکلاتی را ایجاد می نماید .

رفع عیب انفجاری روشن شدن دستگاه در نمایندگی ویرپول در تهران

برای رفع عیب انفجاری روشن شدن دستگاه باید شیر گاز دستگاه را مجدداً تنظیم کرد . و الکترود جرقه زن از سطح مشعل ۳.۵ میلی‌متر را کنترل مورد . بررسی الکتروژن در استان از لحاظ شکستگی یا وجود نشتی الکتریکی . و ترانس جرقه و عملکرد وضعیت دودکش از دیگر اقدامات ضروری می باشد .

آبگرم مصرفی مناسب ولی سیستم‌گرمایشی کار نمی کند

نمایندگی ویرپول در تهران میگوید خرابی پمپ در نوع تک مبدله پمپ در حالت بهداشتی خاموش است . خرابی یا گیر کردن فلوسوئیچ باعث خاموش ماندن پمپ می‌شود . باز ماندن سوپاپ بای پاس در نوع تک مبدل تاثیر چندانی روی آب گرم بهداشتی ندارد . خرابی شیر سه راهه در نوع دوم و در یک مسیر رادیاتورها را بسته است .

شستشوی مدار رادیاتور در نمایندگی ویرپول در تهران

برای برطرف کردن رسوب آلودگی های مدار گرمایش که باعث کاهش دبی . و تبادل حرارت در آن شده از محلول مخصوص شستشوی مدار رادیاتور استفاده می شود . این محلول باید بتواند کلیه رسوبات و جلبکهای نجات را برطرف نموده . و سازگار با قطعات و فلزات مس آلومینیوم . و فولاد باشد غیر سمی بودن قابل استفاده در مدار گرمایشی صورت نحوه استفاده . و نگهداری از خصوصیات دیگر این محلول هستند .

رادیاتور های دو طرفه پکیج ویرپول خوب گرم نمی شوند به گفته نمایندگی ویرپول در تهران

نمایندگی ویرپول در تهران می گوید علت اصلی خوب گرم نشدن رادیاتور هایی که دورتر از پکیج هستند عدم گردش مناسب مدار شوفاژ است عدم گرمایش محاسبه مدار گرمایش می‌تواند ناشی از لوله کشی نامناسب افت فشار زیاد بیش از حد رادیاتور پکیج از دستگاه ویرپول بیش از ۳۰ متر هوا گرفتن مدار پکیج, تشکیل رسوب در مسیر رادیاتورهای پکیج بی پول و یا کثیفی صافی برگشت پکیج ویرپول عدم تنظیم دور پمپ سیرکولاتور ویرپول ۱۱ شدن آن باشد

نمایندگی تعمیرات انواع یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی ،کولر گازی ماکروویو و پکیج ویرپول در تهران با کمترین هزینه حتی پایین تر از نرخ اتحادیه

نصب پمپ کمکی پکیج ویرپول در نمایندگی ویرپول در تهران

نمایندگی ویرپول در تهران می گوید در مواردی برای غلبه بر افت فشار زیاد موجود در مدار پکیج ویرپول و نصب یک پمپ کمکی نیاز می باشد لازم به ذکر است که با نصب دوم بصورت موازی می توان طبیعی حجم آبدهی را افزایش داد و با نصب آن ها به صورت سری پشت سر هم هدف غلبه بر افت فشار مدار افزایش یابد

نمایندگی ویرپول در تهران می گوید با اینکه پمپ های ساخته شده برای مدار شوفاژ پکیج ویرپول قادرند با آب گرم کار کند اما بهتر است جهت افزایش طول عمر آنها را در مدار برگشت که دمای کمتری دارد نصب نمود البته نسبت پدر قسمتی از مدار پکیج ویرپول که افت فشار باعث عدم گرم شدن آن شود می‌تواند تاثیر بیشتری داشته باشد

مثال

نمایندگی ویرپول در تهران می گوید به طور مثال اگر دو یا چند رادیاتور در طبقه بالا و یا با زیاد از بقیه قرار داشته و خوب گرم می‌شوند بهتر از پمپ روی کلکتور جداگانه‌ای که آنها را تغذیه می‌کند نصب گردد

نمایندگی ویرپول در تهران می گوید فشار گاز شهری ۱۷۸ میلی متر ستون آب بوده و به مراتب کمتر از فشار گاز کپسولی می باشد بنابراین هر گاه خواسته باشیم تا پکیج با سوخت گاز طبیعی را با گاز کپسولی روشن نمایید باید ابتدا برق پکیج وقت تصویر گازی را ببندیم حال مسئله را از جای آنها می‌آوردند و ناظر و با شهرها را جایگزین نمایید مجدداً فشار حداکثر حداقل را تنظیم نمایید

نمایندگی ویرپول در تهران می گوید قبل از تنظیم شیر گاز باید برد الکترونیکی را روی حالت سوخت جدید تنظیم نمود در اغلب پکیج شوفاژ ها این کار با کمک جامپر یا دیپ سوئیچ انجام می‌گیرد قابل ذکر است که قطر سوراخ ژیگلور های گاز کپسولی کوچکتر از قطر سوراخ گاز طبیعی هستند و بسته به نوع پکیج و قدرت حرارتی آن تعداد ژیگلور معمولاً بین ۱۰ تا ۱۳ عدد می باشد.

قطر ژیگلور در نمایندگی ویرپول

نمایندگی ویرپول در تهران می گوید قطر ژیگلور برای گاز طبیعی به این ۱.۲۵ تا ۱.۳۵ میلی متر می باشد که با عدد ۱۲۵ تا ۱۳۵ نشان داده میشوند قطر ژیگلور گاز کپسولی ۷۷ ۱۰۰ میلیمتر می باشد.

نمایندگی ویرپول در تهران می گوید بهتر از پکیج دیواری را از برق جدا نموده و شیر گاز بسته شود شیر ورودی آب سرد بهتر کشور را نیز بسته و سیر تحقیقی تحتانی دستگاه آب مدار گرمایش و تهویه نمایش روش دیگر شیر پرکن را باز می کنیم چون شیر ورودی بسته است پس آبی وارد سیستم می شود پایین‌ترین شیر آب گرم مصرفی را باز می‌کنیم تا آب مدار گرمایش تخلیه گردد البته این روش به علت ورود آب آلوده گرمایشی به مسیر لوله کشی آب بهداشتی توصیه نمی‌شود.

نمایندگی ویرپول در تهران می گوید دمای آب گرم مصرفی به گونه ای تنظیم گردد که نیازی به مخلوط کردن آب گرم و سرد در شیرالات نباشد در تابستان ۴۰ تا ۴۵ درجه و در زمستان ۴۵ تا ۵۰ درجه سانتیگراد مناسب است رعایت این نکته باعث کاهش رسوب گیری مبدل پکیج کاهش مصرف گاز و کم شدن استهلاک دستگاه می گردد.

پمپ سیرکولاتور

چرا پمپ سیر کولاتور در پکیج در مسیر برگشت گرمایش قرار دارد را آب داغ گرمایشی گرمای خود را در رادیاتور ها در طول مسیر از دست داده است و همین امر باعث می‌شود تا استهلاک پمپ به حداقل برسد و البته سرعت آب مدار در مسیر برگشت کاهش پیدا کرده و نیاز به تقویت سرعت در مسیر عبور از مبدل حرارتی می باشد.

علت دوده رادیاتورها اغلب استفاده کنندگان سیستم شوفاژ از سیاه شدن دیوارهای مجاور ضعف و پرده های نزدیک به رادیاتور شکایت دارند البته این مشکل در محل خروج هوا از دریچه های توزیع هوای سیستم تهویه مطبوع و هواساز در بخصوص در حالت گرمایش نیز وجود دارد هوای کثیف و آلوده که با عبور از پره های رادیاتور و گرم شدن در برخورد با محیط مجاور اثر زیادی بر جای می گذارد و در نقاطی که هوا به گرد و خاک آلوده است اثرات گرد و خاک کاملا مشاهده می شود چنانچه هوا اتاق عاری از آلودگی باشد مسلماً سیاه ای دیده نخواهد شد.

نمایندگی تعمیرات انواع یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی ،کولر گازی ماکروویو و پکیج ویرپول در تهران با کمترین هزینه حتی پایین تر از نرخ اتحادیه.

ترکیدن پکیج در اثر فشار بالای آب به گفته نمایندگی ویرپول در تهران

نمایندگی ویرپول وارد شدن فشار بیش از حد به مخزن به صورت ناگهانی و ضربه ای در حالی که فشار باید به‌طور کنترل شده وارد شود.

با اتصال ترموستات و برقراری جریان برق مشعل مشعل روشن نمیشود و کنترل در حالت زیست باقی می ماند به گفته نمایندگی ویرپول

نمایندگی ویرپول میگوید کلید هوا پرشر سوئیچ اتصال کرده است و یا الکترود یون به بدنه وصل است.

فیوز می سوزد به گفته نمایندگی ویرپول در تهران

پمپ اتصال دارد کلید سال دارد و سیم کشی داخلی تابلو اتصال دارد و یا سوکت سر شیر برقی کنترل گاز اتصال دارد.

نمایندگی ویرپول می گوید پس از اتصال برق موتور روشن می شود و بعد از گذراندن مراحل تختی شعله مشعل روشن شده و بعد از دو یا سه ثانیه مجددا خاموش شده و کنترل اعلام ریست می کند.

ترتیب فاز و نول در اتصالات پایه کنترل اشتباه است میله یونیزاسیون به بدنه مشعل اتصال دارد یا بدنه مشعل اتصال زمین ارت نشده است.

شمعک روشن است ولی شعله اصلی تشکیل نمی‌شود به گفته نمایندگی ویرپول در تهران

نمایندگی ویرپول می‌گوید در شیر کنترل گاز علامت شعله روی علامت مربوطه مساوی قرار ندارد و می‌گوید بوبین داخل شیر کنترل گاز سوخته آکوستات خراب است و فرمان برق خوبی نشان می‌دهد یا مسیر برق آکوستات تا بوبین برقی قطع است.

رسوب در مدار هیدرولیک یعنی کم شدن در پی آبگرم بهداشتی به گفته نمایندگی ویرپول در تهران

نمایندگی ویرپول می گوید بالا بودن حرارت پکیج به صورت مداوم بالای ۷۵ ° سانتیگراد نداشتن رسوب گیر مغناطیسی یا پلی فسفات خراب بودن رسوب گیر الکترونیک بالا بودن بیش از حد املاح آب ورودی

در طول مدت۲۴ ساعت کار مشعل چند بار خاموش شده و کنترل اعلام ریست می‌کند

نمایندگی ویرپول در تهران می گوید. تنظیم نبودن مشعل افت ولتاژ در بعضی از ساعات شبانه روز به میزان ۱۵ % و یا بیشتر که باعث باز نشدن شیر برقی یا عمل نکردن ترانس جرقه می شود. نمایندگی ویرپول می گوید یا وجود بیش از حد مناسب. بین الکترود های جرقه که باعث جرقه نزدن مشعل در بعضی مواقع می شود.

پمپ کار نمیکند به گفته نمایندگی ویرپول در تهران

نمایندگی ویرپول در تهران می گوید نرسیدن برق به پمپ ترموستات رله سیم کشی و غیره نمایندگی ویرپول می‌گوید. گریپاژ بودن پا و یا سوختن پمپ سیرکولاتور.

موتور مشعل شروع به کار می‌کند ولی شعله تشکیل نمی شود در حالی که جرقه زده شده و سوخت بدون اشکال در جریان است

 الکترود جرقه تنظیم نیست یا آب داخل تانک سوخت وجود دارد به گفته نمایندگی ویرپول

نشت آب از مخزن پکیج

نمایندگی ویرپول می‌گوید پکیج در اثر کنترل نکردن ° مانومتر بدون آب کار کرده و مخزن سوراخ شده نمایندگی ویرپول می گیرد در اثر نشتی آب در مدار هیدرولیک و قرار گرفتن آن در مجاورت اکسیژن مخزن پکیج اشاره زنگ زدگی شده و سریع سوراخ میشود.

فشار آب در اثر بالا یا پایین شدن دما دائماً کم و زیاد میشود به گفته نمایندگی ویرپول در تهران

نمایندگی ویرپول فشار هوا در منبع انبساط تنظیم نیست. نمایندگی ویرپول می‌گوید منبع انبساط خراب است. یا سوراخ است و یا لوله رابطه من به مدار گرمایش و رسوب گرفته.

اصول کارکرد مشعل گازسوز به گفته نمایندگی ویرپول در تهران

نمایندگی ویرپول در تهران می‌گوید. میزان هوای لازم برای احتراق مناسب توسط دریچه هوا کنترل می‌شود نمایندگی ویرپول می‌گوید زمان روی مشعل کلید مخصوص کنترل فشار نصب شده هنگام کمبود جریان هوا خود به خود مشعل را خاموش میکند

نمایندگی ویرپول می‌گوید این کلید علاوه بر تضمین ورود هوای کافی برای احتراق به صورت یک کلید ایمنی خودکار نیز عمل میکند

نمایندگی ویرپول می‌گوید جریان گاز مشعل پس از عبور از فیلتر گاز به وسیله یک شیر برقی به صورت اتوماتیک کنترل می شود نمایندگی ویرپول می‌گوید در صورتی که فشار گاز ورودی به مشعل از مقدار مورد نظر کمتر یا بیشتر بود یک کلید به صورت خودکار مشعل را خاموش میکند نمایندگی ویرپول می‌گوید به منظور پایدار کردن شعله و اختلاط بهتر گاز با هوای احتراق یک شعله پخش کن با پره های مناسب در جلوی نازل تعبیه شده است

نمایندگی ویرپول در تهران می گوید با جرقه ای که به وسیله ترانس با ولتاژ بالا به الکترود جرقه و سرنازل افشانک ایجاد می‌شود مخلوط گاز و هوا مشتعل می‌شود

نمایندگی ویرپول می گوید اساس کنترل و نظارت شعله بر اصل یونیزاسیون استوار است . که با مشاهده شعله پایداری آن را تضمین می نماید نمایندگی ویرپول می گوید . و در صورتی که در به هر دلیل شعله تشکیل نشود . یا از بین برود مشعل را خاموش کرده و شیر برقی گاز را می بندد

نمایندگی ویرپول در تهران می گوید کنترل عملکرد مشعل برعهده ریلی کنترلی می باشد . که روی بدنه مشعل شده است در مشعل های تک مرحله ای برای اینکه تشکیل شعله به صورت ایمن صورت پذیرد . از شیرهای استفاده شده است که ابتدا به مقدار کم و بعد از تشکیل . شعله به تدریج تا مقدار حداکثر تنظیم می شود

قطعات مشعل گازسوز به گفته نمایندگی ویرپول در تهران

فیلتر گاز به گفته نمایندگی ویرپول با توجه به وجود ذرات خروجی در گاز به جهت محافظت از شیر برقی بهتر است . در مسیر ورود گاز به مشعل از فیلتر استفاده نمود نمایندگی ویرپول می‌گوید فیلتر ها انواع مختلفی دارند و باید سالیانه بازدید شده و در صورت لزوم و کثیف شدن آنها را تمیز نمود

شیر برقی گاز به گفته نمایندگی ویرپول در تهران

نمایندگی ویرپول شیر برقی گاز مشعل از نوع آرام بازشو بوده تا بتواند . در ابتدای تشکیل شعله از ضربه زدن جلوگیری نماید و تشکیل شعله به آرامی صورت گیرد . در هر صورت به صورت یک کنتاکت میباشد یعنی شیر در حالت عادی بسته بوده . و با دریافت فرمان از رله کنترلی بوبین آن برق‌دار شده و مسیر گاز باز می‌گردد

تنظیم سرعت و حجم تشکیل شعله اولیه در نمایندگی ویرپول در تهران

نمایندگی ویرپول می‌گوید با شور کردن پیش بالای شیر و چرخش آن در جهت مثبت . یا منفی حجم گاز و سرعت رسیدن به حداکثر حجم ورودی تنظیم میشود

نمایندگی ویرپول در تهران می گوید برای تنظیم شعله و دبی عبوری از شیر . در حالت باز با استفاده از پیچ آلن موجود در زیر شیر می‌توان اقدام نمود این تنظیم باید . بعد از تشکیل شعله و به صورت آرام صورت گیرد لازم به ذکر است . که همزمان نحوه تشکیل شعله ابتدایی نیز تنظیم شود

پرشر گاز

نمایندگی ویرپول در تهران می گوید در اصل یک سویش ایمنی است . که در صورت پایین بودن فشار گاز شیر برقی گاز را بسته . و در و از ادامه فعالیت مشعل جلوگیری می نماید . نمایندگی ویرپول می گوید حداقل فشار مورد نیاز مشعل توسط احرام زرد رنگ قابل تنظیم بوده . که با کاهش یا افزایش فشار روی دیافراگم پرشر میزان فشار مورد نظر را تنظیم می نماید . معمولاً حداقل فشار گاز ۱۵ میلی بار تنظیم شده است

نمایندگی تعمیرات انواع یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی ،کولر گازی ماکروویو و پکیج ویرپول در تهران با کمترین هزینه حتی پایین تر از نرخ اتحادیه

فرشته هوا

نمایندگی ویرپول می‌گوید جهت اطمینان از عملکرد فن دمنده و وجود هوای کافی جهت احتراق به کار می‌رود . به این ترتیب که از قسمت ۱۰ شام کشتن دمنده هوا رابطه به پرشر متصل گشته . و فرشته با احساس فشار و عمل کردن تیغه آن به رله عملکرد صحیح فن . و تامین هوا را منتقل می نماید

نمایندگی تعمیرات انواع یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی ،کولر گازی ماکروویو و پکیج ویرپول در تهران با کمترین هزینه حتی پایین تر از نرخ اتحادیه

فن دمنده هوا به گفته نمایندگی ویرپول در تهران

نمایندگی ویرپول می‌گوید الکتروموتور فن دمنده . هوا که نیروی محرک ای لازم جهت دوران بلوغ را تأمین می‌کند . و می‌گوید با توجه به حجم هوای مورد نیاز . جهت احتراق معمولاً از نوع دور بالا حدود ۲۸۰۰ دور انتخاب می شود

نمایندگی ویرپول می گوید راه اندازی این موتور فن که همیشه . در زمان روشن بودن مشعل موضوع بالانس بودن . فن و مشعل های اهمیت بوده . و در مورد تعمیر نباید به آن صدمه وارد شود

نمایندگی تعمیرات انواع یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی ،کولر گازی ماکروویو و پکیج ویرپول در تهران با کمترین هزینه حتی پایین تر از نرخ اتحادیه

دمپر هوا به گفته نمایندگی ویرپول در تهران

نمایندگی ویرپول میگوید دمپر هوا میزان هوای ورودی به محفظه احتراق را تنظیم می کند . عملی پول می گوید با توجه به اینکه تشکیل شعله . و همچنین نحوه احتراق و به اصطلاح تنظیم شعله با کمک تنظیم میزان هوا انجام می‌شود . لذا دمپر هوا نقش قابل توجهی در نحوه احتراق دارد

نمایندگی ویرپول می گوید در دمپر های دستی که معمولاً برای مشعل های سایز پایین استفاده می‌شود . در به کمک پیچ نگهدارنده در موقعیت مناسب ثابت می شود و در این صورت باید طوری تنظیم شود . که زمان زیاد نبودن هوا در ابتدای تشکیل شعله میزان هوا . جهت احتراق سوخت در شرایط پایدار شعله نیز کافی باشد

جرقه زن

سیستم جرقه زن مشعل شامل ترانس جرقه زن وایرها و الکترودهای جرقه زن می‌باشد . که ترانس ولتاژ را به حدود ۱۰ کیلو بایت افزایش می دهد . تا با ایجاد قوس الکتریکی روی دو سر میتونه باعث ایجاد حرارت و مشتعل شدن مخلوط گاز و هوا شود

محاسبه تعداد پره های رادیاتور نمایندگی ویرپول در تهران

نمایندگی ویرپول در تهران می گوید برای تعیین تعداد پره های رادیاتور آلومینیومی یا فولادی مورد نیاز هر یک از فضاهای ساختمان ابتدا باید میزان تلفات حرارتی از سقف و کف دیوارها و درب و پنجره و تعویض هوای محل محاسبه شود و سپس بر مبنای میزان گرمادهی هر مدل از پره های رادیاتور مورد نظر تعداد پره های مورد نیاز رادیاتور آلومینیومی و فولادی در هر محل تعیین شود

همانطور که در جدول مشخصات فنی حرفه ای از مدلهای رادیاتورهای سازندگان مختلف ذکر گردیده است معمولا رادیاتورهای آلومینیومی به صورت ورودهای ۳ و ۵ و ۷ و ۱۰ عرضه می گردد که در صورت نیاز می توان با اتصال آنها به یکدیگر در محل نصب بلوکهای بزرگتر ۱۲ و ۱۵ و ۲۹ را نیز مورد استفاده قرار داد.

انواع فن کویل به گفته نمایندگی ویرپول در تهران

نمایندگی ویرپول در تهران میگوید سقفی توکار کاستی یک طرفه کاستی ۴ طرفه زمینی دیواری و کانالی.

الکتروموتور فن کویل های دارای سه سرعت کند متوسط و تند می باشد که با انتخاب دور مناسب می توان ظرفیت آن را تنظیم نمود معمولاً الکتروموتور فن کویل ها ساخت کمپانی هایی نظیر پایونر و المو ایتالیا می باشد.

برای انجام تعمیرات لوازم خانگی برند ویرپول خود با مشاورین ما در ارتباط باشید. و از آنها درخواست ارسال تکنسین را از آنها داشته باشین تا در اسرع وقت مشکل شما را بررسی و برطرف سازند.

برای تعمیرات استفاده از قطعات اصلی بسیار ضروری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Top تماس سریع جهت درخواست تکنسین